Likvidace vozidel Vatín. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Vatín. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Žďár nad Sázavou. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Vatín

Vatín: Klenot mezi českými obcemi

Vatín je jednou z těch obcí v Čechách, kde se historie prolíná s přírodou. Umístěná v srdci naší země, tato malebná obec je domovem mnoha památek, zeleným plochám a přátelským obyvatelům. Její malebné uličky a středověké stavby svědčí o bohaté historii, která se táhne mnoho generací zpět.

Směr k ekologii: Ochrana našeho domova

V současné době je celosvětový trend směřován k ochraně životního prostředí a udržitelnosti. Vatín v tomto trendu nezaostává. Obyvatelé obce si uvědomují důležitost pečování o své okolí a aktivně se účastní ekologických aktivit. Lesy kolem Vatína jsou svědectvím čistého vzduchu a zdravé přírody, což činí ekologické snahy ještě důležitějšími.

Ekologická likvidace vozidel: Krok ke čistší budoucnosti

V dnešní době, kdy počet vozidel na našich silnicích neustále roste, je nezbytné mít efektivní a ekologický systém pro likvidaci vozidel, která již dosloužila. Autovraky mohou způsobovat škody na životním prostředí, pokud nejsou správně zlikvidovány.

Odtah a likvidace s námi: Ekologicky a snadno

Naše firma je hrdá na to, že může nabídnout obyvatelům Vatína a okolních obcí služby v oblasti ekologické likvidace vozidel s odtahem. S naším týmem odborníků zaručujeme, že každý autovrak bude odtáhnut a zlikvidován v souladu s nejvyššími ekologickými standardy, čímž přispíváme ke zlepšení kvality životního prostředí v naší milované obci.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň