Ceník

Bez starostí a bez poplatků!

Bez problémů se postaráme o všechna osobní vozidla, dodávky i motocykly. Ve všech případech vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci, který dále použijete pro vyřazení vozidla z evidence motorových vozidel.

Ekologická likvidace autovraku je podle legislativy České republiky bez poplatků. Přesnou formulaci najdete v zákoně o odpadech viz níže.

§ 37b

Povinnosti provozovatele zařízení ke sběru autovraků

b) převzít v souladu s provozním řádem veškeré autovraky nebo jejich části a převzít veškeré použité části vyjmuté při opravách vozidel, 

c) bezúplatně převzít vybrané autovraky z vozidel poprvé uvedených na trh po dni 1. července 2002, pokud obsahují podstatné části a neobsahují odpad nemající původ ve vybraném vozidle; pro vybrané autovraky z vozidel uvedených na trh před dnem 1. července 2002 platí tato povinnost ode dne 1. ledna 2007,

d) při převzetí autovraku bezplatně vystavit potvrzení o převzetí, jestliže byla odevzdána alespoň karosérie s označením identifikačního čísla VIN a motor s označením identifikačního čísla, pokud bylo uvedeno v osvědčení o registraci vozidla; náležitosti potvrzení o převzetí stanoví prováděcí právní předpis,

Aktuální ceník:

Chcete vědět kolik vás bude ekologická likvidace vozidla stát? 

PoložkaCena
Ekologické zlikvidování autovrakuZDARMA
Vystavení protokolu o likvidaciZDARMA
Odtah autovrakuZáleží na konkrétním případu (vzdálenost; stav vozidla)
Poplatek za nekompletnostZáleží na konkrétním případu
Bonus za autovrakZáleží na konkrétním případu

LIKVIDACE PODLE VAŠICH PODMÍNEK

Ať už potřebujete zařídit likvidaci ráno, odpoledne nebo večer, my se vám na 100 % přizpůsobíme. Pro domluvu nás kontaktujte na telefonním čísle:

Je odtah zpoplatněn?

Odtah vozidla je ve většině případů zdarma.

Je důležitá kompletnost autovraku?

Ano, je důležitá z toho důvodu, že vám v takovém případě nebudou účtovány další poplatky. V případě, že je váš autovrak nekompletní (chybí  díly, které se považují za nebezpečný odpad) budou vám účtovány dodatečné poplatky.

Chybějící rádio, sklo nebo interiér se do nekompletnosti nepočítá.

Bonus za využitelné díly

Disponuje-li váš autovrak díly, které je možno znovu použít, rádi vám nabídneme bonus. Znovuvyužití je totiž nejvyšší formou recyklace a významné ulehčení pro planetu Zemi.

Loc-AJ s.r.o.