Ceník

Bez starostí a bez poplatků!

Bez problémů se postaráme o všechna osobní vozidla, dodávky i motocykly. Ve všech případech vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci, který dále použijete pro vyřazení vozidla z evidence motorových vozidel.

Ekologická likvidace autovraku je podle legislativy České republiky bez poplatků. Přesnou formulaci najdete v zákoně o odpadech viz níže.

§ 37b

Povinnosti provozovatele zařízení ke sběru autovraků

b) převzít v souladu s provozním řádem veškeré autovraky nebo jejich části a převzít veškeré použité části vyjmuté při opravách vozidel, 

c) bezúplatně převzít vybrané autovraky z vozidel poprvé uvedených na trh po dni 1. července 2002, pokud obsahují podstatné části a neobsahují odpad nemající původ ve vybraném vozidle; pro vybrané autovraky z vozidel uvedených na trh před dnem 1. července 2002 platí tato povinnost ode dne 1. ledna 2007,

d) při převzetí autovraku bezplatně vystavit potvrzení o převzetí, jestliže byla odevzdána alespoň karosérie s označením identifikačního čísla VIN a motor s označením identifikačního čísla, pokud bylo uvedeno v osvědčení o registraci vozidla; náležitosti potvrzení o převzetí stanoví prováděcí právní předpis,

Aktuální ceník:

Chcete vědět kolik vás bude ekologická likvidace vozidla stát? 

Ekologické zlikvidování autovraků

ZDARMA
  • PODLE ZÁKONA
    vám vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci
  • BEZ POPLATKŮ
    v případě, že splníte požadavky na vzdálenost a stav autovraku

LIKVIDACE PODLE VAŠICH PODMÍNEK

Ať už potřebujete zařídit likvidaci ráno, odpoledne nebo večer, my se vám na 100 % přizpůsobíme. Pro domluvu nás kontaktujte na telefonním čísle:

Je odtah zpoplatněn?

Odtah vozidla je ve většině případů zdarma.

Je důležitá kompletnost autovraku?

Ano, je důležitá z toho důvodu, že vám v takovém případě nebudou účtovány další poplatky. V případě, že je váš autovrak nekompletní (chybí  díly, které se považují za nebezpečný odpad) budou vám účtovány dodatečné poplatky.

Chybějící rádio, sklo nebo interiér se do nekompletnosti nepočítá.

Bonus za využitelné díly

Disponuje-li váš autovrak díly, které je možno znovu použít, rádi vám nabídneme bonus. Znovuvyužití je totiž nejvyšší formou recyklace a významné ulehčení pro planetu Zemi.