Nejčastější dotazy o ekologické likvidaci

Ekologicky zlikvidujeme osobní vozidla, dodávky i motocykly. Vystavíme Vám zdarma Protokol o ekologické likvidaci, který je potřeba pro vyřazení vozidla z evidence motorových vozidel.

FAQ

Než se nás rozhodnete kontaktovat s vašim dotazem, podívejte se, jestli jsme na něj již neodpověděli skrz nejčastější dotazy našich klientů.

Ano, může. Ale jako u každé úřední záležitosti, i zde je nutná plná moc s podpisem vlastníka. Podpis však nemusí být notářsky ověřen.

Pokud nemůže být vlastník zastoupen z důvodu úmrtí, je nutné předložit příslušené dokumenty, které třetí osobu opravňují s manipulací pozůstalosti.

Ve většině případů přebíráme k likvidaci osobní vozidla a dodávky. Vůz na LPG pohon však bez problémů zlikvidujeme také. V rámci domluvy je třeba na tento fakt upozornit, aby naši zaměstnanci před fyzickou likvidací demontovali tlakové nádoby.

Pokud se před samotným odvozem domluvíte s naším zřízencem, tak vám vyjdeme vstříc. Jakmile však jednou autovrak odvezeme, na pozdější požadavky nebude brán zřetel. V našich rukách ihned zahajujeme proces rozebrání a zlikvidování (a to i v případě, že jste si ve vozidle zapomněli své osobní věci).

Kompletností vozidla míníme převážně ty díly, které jsou nebezpečným odpadem nebo jsou jim znečištěny. Našim cílem je takové díly stahovat a bezpečně je likvidovat. V případě, že váš vůz nebude z tohoto pohledu kompletní, bude ekologická likvidace vozidla zpoplatněna.

Do kompletnosti nezahrnujeme vnitřní interiér nebo vybavení auta.

Nedá. K vyřazení vozidla z evidence motorových vozidel je nutné předložit protokol, který vám po samotné likvidaci vystavíme. V žádném případě se takovýto úkon nedá provádat svépomocí.

U procesu samotné likvidace přítomni být nemusíte. Stačí pouze potvrdit souhlas k úkonu likvidace s plnou mocí. Vždy záleží na vzájemné domluvě, nicméně předání dokumentace od vozidla a klíčů musí proběhnout.

Nebo vás může nahradit vámi zvolená osoba. Zde stačí jen plná moc, která nemusí být úředně ověřena.

Vozidlo nemusíte nijak připravovat. Můžete v něm nechat veškeré tekutiny i vybavení. V případě nebezpečných odpadů je dokonce jejich přítomnost nutná.

Tento případ je legislativně složitější – podrobnosti vám zodpovíme po telefonu.

Loc-AJ s.r.o.