Likvidace vozidel Třeštice. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Třeštice. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Jihlava. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Třeštice

Třeštice: Malebná obec s ekologickým smýšlením

Uprostřed Čech leží malebná obec Třeštice, která svým návštěvníkům nabízí nejen krásné krajinné scenérie, ale také oživující atmosféru. Historie obce je hluboko zakotvena v srdcích místních obyvatel, kteří si velmi cení svého kulturního dědictví. A jak se časy mění, Třeštice se adaptuje a v posledních letech klade velký důraz na ekologii a ochranu životního prostředí.

Ekologie: Přední priorita Třeštice

Třeštice si je vědoma významu ekologie a nachází způsoby, jak kombinovat tradiční způsoby života s moderními ekologickými trendy. Obec podporuje různé iniciativy zaměřené na udržitelnost a ekologickou šetrnost, od recyklace až po podporu ekologických inovací.

Ekologická likvidace vozidel: Krok k čistější obci

Jednou z oblastí, kde Třeštice usiluje o ekologickou přeměnu, je likvidace starých a nepotřebných vozidel. Mnoho aut, která dosloužila svému účelu, se může stát ekologickým břemenem, pokud nejsou řádně zlikvidována. Naštěstí naše firma přichází s řešením – ekologickou likvidací vozidel s odtahem přímo z vašeho domova či pracoviště.

Naše firma: Spolehlivý partner v ekologické likvidaci

Jako firma působící v oblasti ekologické likvidace vozidel v Čechách jsme hrdi na to, že můžeme nabídnout své služby i obyvatelům Třeštice. Naším cílem je zabezpečit, aby každé vozidlo bylo zlikvidováno odpovědně, bez zbytečného znečištění a s maximálním využitím recyklovatelných materiálů. Naším posláním je chránit naše přírodní bohatství a zajistit, aby generace po nás měly stejně krásné místo k životu, jakým je dnes Třeštice.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň