Likvidace vozidel Střítež. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Střítež. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Žďár nad Sázavou. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Střítež

Střítež: Přírodní klenot Čech

Střítež je malebná obec v srdci Čech, která se může pochlubit svou bohatou historií a nádherným přírodním prostředím. Čerstvý vzduch, zelené louky a husté lesy jsou nejen domovem pro mnoho druhů flory a fauny, ale také tichým svědkem usilovné práce místních obyvatel, kteří si váží svého přírodního dědictví a snaží se o jeho zachování pro budoucí generace.

Ekologie a Střítež

Dnes se ekologie stává jedním z hlavních témat na celém světě. A i Střítež se nepoddává odbourávání negativních dopadů civilizace na životní prostředí. Místní společenství se aktivně snaží podporovat ekologické iniciativy a uplatňovat udržitelné postupy ve všech oblastech života.

Ekologická likvidace vozidel: Krok k čistší obci

Jedním z aspektů péče o životní prostředí je řešení problému autovraků, které mohou způsobit vážné environmentální problémy. Stará auta často obsahují nebezpečné materiály, které mohou kontaminovat půdu a vodu. Naše firma nabízí řešení pro obyvatele Stříteže a blízkého okolí – ekologickou likvidaci vozidel s odtahem. Díky našim službám může každý přispět k zachování čistoty a krásy naší obce, a zároveň se postarat o svůj stárnoucí vůz zodpovědným způsobem.

Věříme, že díky našemu úsilí a spolupráci s místními obyvateli bude Střítež i nadále zářit v plné své přírodní kráse a harmonii.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň