Likvidace vozidel Škrdlovice. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Škrdlovice. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Žďár nad Sázavou. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Škrdlovice

Škrdlovice: Krásy Českého kraje s pečetí udržitelnosti

Škrdlovice je malebná obec ležící v srdci Čech, obklopena nádhernými lesy a přírodními krajinami. Historie tohoto místa je bohatá, stejně jako jeho kulturní a přírodní dědictví. Členitá krajina, čisté prameny a zelené luky nejen očarují svou krásou, ale také nás připomínají nezbytnost zachování tohoto bohatství pro budoucí generace.

Ekologie v prvním plánu

S rostoucím povědomím o důležitosti ekologie a udržitelnosti si obyvatelé Škrdlovic uvědomují, jak je nezbytné chránit a pečovat o své okolí. Ekologické iniciativy a projekty zde mají své místo a jsou stále větším trendem.

Ekologická likvidace vozidel: Krok k čistší budoucnosti

Stárnoucí automobily mohou mít negativní dopad na životní prostředí, zejména pokud nejsou řádně likvidovány. Zde vstupuje do hry naše firma, která nabízí služby v oblasti ekologické likvidace vozidel s odtahem. Naším posláním je zajistit, aby staré vozy byly recyklovány způsobem, který minimalizuje jejich vliv na přírodu.

Zároveň nabízíme obyvatelům Škrdlovic a okolních obcí pohodlný odtah autovraků přímo z jejich domovů, čímž eliminujeme potřebu dopravy těchto vozidel. Naším cílem je nejen čistší obec, ale i čistší Český kraj.

Pokud tedy hledáte řešení pro svůj starý automobil a chcete přispět k ekologii svého domova, jsme zde pro vás. V Škrdlovicích a v celých Čechách se snažíme být předními v oblasti ekologické likvidace vozidel.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň