Likvidace vozidel Šimanov. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Šimanov. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Jihlava. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Šimanov

Šimanov: Malebná obec s očima upřenými do budoucnosti

Šimanov, ležící v srdci Čech, je malebná obec s bohatou historií a tradicemi, které si váží své přírodní krásy a kulturního dědictví. Procházejíc se jeho úzkými uličkami či krajinou kolem, naskytují se nám obrazy starých staveb harmonicky splynulých s okolní přírodou.

V posledních letech však Šimanov začíná vnímat i důležitost ekologie a udržitelnosti. Obyvatelé obce a místní správa si uvědomují, že zachování této nádhery pro budoucí generace vyžaduje nejen úctu k minulosti, ale i odpovědný přístup k současnému životnímu prostředí.

Ekologická likvidace vozidel: Odpovědnost k naší planetě

S rostoucím počtem vozidel na našich silnicích se zvyšuje i množství autovraků, které potřebují ekologickou likvidaci. Tato služba je nejen nezbytná z hlediska životního prostředí, ale i zákonem stanovená povinnost. Ekologická likvidace vozidel zajišťuje, že všechny nebezpečné látky a materiály z vozidel jsou bezpečně odstraněny a zpracovány, aby nedošlo k jejich úniku do životního prostředí.

Odtah autovraků v Šimanově s naší firmou

Pro občany Šimanova je těšíme dobrými zprávami! Naše firma nabízí služby ekologické likvidace vozidel s odtahem přímo z vašeho domova nebo jiného místa v obci. Dbáme na to, aby tento proces byl co nejšetrnější k životnímu prostředí, a zároveň co nejvýhodnější pro vás. Díky naší firmě se můžete jednoduše a ekologicky zbavit svého starého vozidla a přispět k ochraně naší krásné obce a přírody kolem nás.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň