Likvidace vozidel Příštpo. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Příštpo. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Třebíč. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Příštpo

O Klenotu v Srdci Čech: [Název obce/městské části]

[Název obce/městské části] je jedním z těch skvostů, které dýchají historií a přitom se hravě a s nadhledem přizpůsobují novým trendům 21. století. Příroda zdejšího kraje je jako malebná paleta barev a tvarů, odrazující se v zrcadlech rybníků a tichých lesních cest. To vše přímo vybízí k zachování její čistoty a nezkaženosti.

Ekologie: Nejen módní trend, ale náš závazek

V současném světě, kdy se stále více lidí obrací k ekologii a udržitelnosti, je třeba pamatovat na to, že péče o naši planetu je společná odpovědnost nás všech. Ekologie není jen o recyklaci papíru či plastu. Je to také o tom, jak nakládáme s odpady, které by mohly ohrozit náš životní prostor.

Ekologická likvidace vozidel: Krok směrem k čistší obci

Stará auta, která již nejsou v provozuschopném stavu, mohou být potencionálním zdrojem znečištění. Oleje, kovy a jiné nebezpečné látky mohou uniknout do půdy a vody, pokud nejsou správně a ekologicky likvidovány. Naše firma nabízí ekologickou likvidaci vozidel s důrazem na ochranu životního prostředí a zachování krásy [Název obce/městské části].

Odtah vozidel: Rychlá a bezproblémová služba

Nemusíte se trápit s tím, jak se svého starého vozu zbavit. Provozujeme odtahovou službu, která vám ve vaší obci/městské části pomůže rychle a efektivně řešit tento problém. Nabízíme rychlý, spolehlivý odtah a zároveň se postaráme o to, aby vaše vozidlo bylo ekologicky a bezpečně zlikvidováno.

Očistěte své okolí od autovraků a přispějte k čistší a zelenější [Název obce/městské části] s našimi službami.

(Poznámka: Pro kompletnost informací doporučuji doplnit „[Název obce/městské části]“ konkrétním názvem obce či městské části, o které chcete mluvit.)

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň