Likvidace vozidel Příseka. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Příseka. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Havlíčkův Brod. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Příseka

Příseka – Klenot České krajině

Příseka je malebná obec nacházející se v srdci Čech. Její historie a tradice spolu s přirozenou krásou okolní krajiny ji činí výjimečným místem. Procházky lesem, panoramatické výhledy a místní kulturní památky dávají Přísece jedinečný charakter.

Ekologie – Na prvním místě

V dnešní době je však důležité nejen obdivovat krásu naší krajiny, ale také se o ni starat. Ekologické myšlení a zachování přírody jsou klíčovými hodnotami, které Příseka sdílí s mnoha dalšími obcemi. Proto je důležité dbát na to, aby vše, co má potenciál poškodit naše životní prostředí, bylo náležitě a odpovědně zlikvidováno.

Ekologická likvidace vozidel – Naše odpovědnost

Jedním z nejčastějších znečišťovatelů našeho prostředí jsou stárnoucí a opuštěné automobily. Tyto autovraky mohou způsobovat škody na půdě, podzemní vodě a mohou být zdrojem nebezpečných chemikálií. Je proto nezbytné zajistit jejich bezpečnou a ekologickou likvidaci.

Odtah autovraků v Přísece

Pro obyvatele Příseky a okolních obcí je nyní snazší než kdy dříve postarat se o své staré a nepoužívané vozy díky naší firmě. Specializujeme se na ekologickou likvidaci vozidel s odtahem přímo z vašeho domova. Nabízíme rychlé, profesionální a hlavně ekologicky zodpovědné služby. Váš starý vůz se tak stane součástí řešení, nikoliv problému.

Společně s vámi můžeme pracovat na zachování krásy Příseky pro budoucí generace.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň