Likvidace vozidel Mikulovice. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Mikulovice. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Pardubice. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Mikulovice

Mikulovice: Srdce ekologie v Čechách

Mikulovice, malebná obec v České republice, je nejen domovem pro její obyvatele, ale také ukázkou toho, jak může moderní život splynout s přírodou. Tato obec, která je známá svým historickým dědictvím a krásnými krajinami, se stává vzorem v oblasti ekologie a udržitelnosti.

V dnešní době, kdy se stále více lidí stává vědomých dopadů svých rozhodnutí na životní prostředí, Mikulovice ukazují cestu vpřed. Zdejší komunita si klade za cíl nejen chránit a obnovovat své přírodní zdroje, ale také podporovat ekologické iniciativy a služby.

Ekologická likvidace vozidel: Krok k čistší budoucnosti

Mezi takové služby patří i ekologická likvidace vozidel s odtahem. Automobily, které dosloužily svému účelu, často obsahují řadu materiálů a tekutin, které mohou způsobit škodu našemu životnímu prostředí. Je proto nezbytné, aby byly tyto vozy likvidovány odpovědným a bezpečným způsobem.

Naše firma je hrdá na to, že může nabídnout obyvatelům Mikulovic a okolí takovou službu. Specializujeme se na ekologickou likvidaci vozidel a nabízíme bezplatný odtah autovraků přímo z vašeho domova nebo místa určení. Naším cílem je zaručit, že každé vozidlo bude zpracováno s ohledem na životní prostředí a zajištěno, aby jeho konečný dopad na naši planetu byl co nejmenší.

V Mikulovicích víme, jak je důležité chránit naše životní prostředí. Spolupracujte s námi na vytvoření čistší a zelenější budoucnosti pro naši obec a pro celý svět.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň