Likvidace vozidel Markvartice. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Markvartice. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Děčín. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Markvartice

Markvartice: Zelená srdce Čech

V srdci Čech leží malebná obec Markvartice, jejíž historie a kultura se prolíná s přírodním bohatstvím regionu. Zelené kopce a čisté říčky, které obec obklopují, jsou tichým svědkem tradičního způsobu života, kde respekt k přírodě hraje klíčovou roli.

Ekologie v Markvarticích

Občané Markvartic si velmi cení svého přírodního dědictví a často se angažují v různých ekologických iniciativách. Zachování čistého prostředí a ochrana přírody jsou nejen otázkou hrdosti, ale i závazkem pro budoucí generace.

Ekologická likvidace vozidel: Krok k lepšímu zítřku

S rostoucím počtem vozidel na našich silnicích přichází také odpovědnost pečovat o ně na konci jejich životnosti. Autovraky, pokud nejsou řádně zlikvidovány, mohou způsobit značné škody na životním prostředí. Odpovědná ekologická likvidace vozidel je klíčová pro zachování krásy a čistoty našeho regionu.

Odtah a ekologická likvidace vozidel v Markvarticích

Naše firma je na čele této iniciativy v Markvarticích. Provozujeme ekologickou likvidaci vozidel s odtahem, abychom zajistili, že každý autovrak bude odbourán ekologicky a bezpečně. Jsme hrdí na to, že přispíváme k ochraně přírodního bohatství Markvartic a nabízíme místním občanům spolehlivou a udržitelnou alternativu k likvidaci jejich vozidel.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň