Likvidace vozidel Malé Hradisko. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Malé Hradisko. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Prostějov. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Malé Hradisko

Malé Hradisko: Klenot České krajiny

Malé Hradisko je malebná obec, která se nachází v srdci České republiky a je známá svým přírodním bohatstvím a historickým dědictvím. Je to místo, kde se historie setkává s moderním životem a kde se obyvatelé snaží žít v harmonii s přírodou.

Ekologie: Priorita obce Malé Hradisko

V posledních letech se obec Malé Hradisko zaměřila na ochranu svého životního prostředí. Ekologie zde není pouhým trendem, ale hluboce zakořeněnou hodnotou. Lokální komunita se aktivně zapojuje do různých ekologických projektů a aktivit s cílem minimalizovat negativní dopad na životní prostředí.

Ekologická likvidace vozidel: Krok k čistější budoucnosti

Jedním z kroků směrem k ekologicky šetrnému životnímu stylu je i odpovědná likvidace starých a nepotřebných vozidel. Autovraky, které se hromadí v okolí, mohou způsobovat řadu environmentálních problémů, od úniků nebezpečných tekutin po znečištění půdy a podzemních vod.

Odtah autovraků v Malém Hradisku

Naše firma nabízí služby ekologické likvidace vozidel s odtahem přímo v obci Malé Hradisko. Pomáháme obyvatelům bezpečně a efektivně zbavit se svých starých vozidel, přičemž dbáme na to, aby byly všechny materiály správně recyklovány a zpracovány tak, aby minimalizovaly dopad na životní prostředí. Díky našemu profesionálnímu přístupu a hlubokému závazku k ekologii můžete být jisti, že vaše vozidlo bude likvidováno odpovědně a v souladu s nejnovějšími environmentálními standardy.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň