Likvidace vozidel Ludmírov. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Ludmírov. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Prostějov. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Ludmírov

Ludmírov – Krásná obec s ekologickým duchem

V srdci Čech, obklopena zelenými kopcůmi a krystalicky čistými řekami, leží malebná obec Ludmírov. Toto místo s bohatou historií a tradicí se může pyšnit svou harmonií s přírodou a ekologickým přístupem ke svému okolí.

V Ludmírově je zřejmé, že ekologie je zdejším obyvatelům víc než jen módní slovo. Je to způsob života. Ať už je to v zacházení s odpady, využívání obnovitelných zdrojů energie nebo v ochraně místní flory a fauny, Ludmírov se stává vzorem pro další obce v Čechách.

Ekologická likvidace vozidel – krok k čistší budoucnosti

Vědomí potřeby chránit životní prostředí vede k nutnosti řešit i takové věci, jako je ekologická likvidace vozidel. Vůz, který sloužil svým majitelům po mnoho let, může po skončení své životnosti představovat ekologickou hrozbu. Staré vozidlo může unikat nebezpečné chemikálie do půdy a vody, pokud není řádně a ekologicky zlikvidováno.

Odtah a likvidace s naší firmou

Pro obyvatele Ludmírova a okolních obcí nabízí naše firma službu ekologické likvidace vozidel s odtahem. Přistupujeme k této činnosti s nejvyšší profesionalitou a závazkem chránit naše životní prostředí. Spolehně s námi můžete udělat krok směrem k čistší a zdravější planetě pro současné i budoucí generace.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň