Likvidace vozidel Kuroslepy. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Kuroslepy. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Třebíč. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Kuroslepy

Kuroslepy: Malebná obec s výhledem do budoucnosti

Kuroslepy, ležící v srdci Čech, je obec, která na první pohled působí jako klidné místo s bohatou historií a přírodním dědictvím. Stoupající slunce nad střechami domů, zvuk kroků na kamenných chodnících a vzpomínky na minulost se zde snoubí s moderními myšlenkami a touhou po udržitelném rozvoji.

Ekologie v srdci obce

Důraz na ochranu životního prostředí a ekologii je v Kuroslépách stále více viditelný. Ať už je to díky místním občanům, kteří se aktivně podílejí na různých ekologických projektech, nebo díky tomu, jak je zdejší krajina udržována a chráněna. Obyvatelé obce si uvědomují, že péče o životní prostředí je klíčem k lepší budoucnosti pro všechny.

Ekologická likvidace vozidel: Krok k čistší obci

V dnešní době, kdy se stále více starých a nepoužívaných vozidel hromadí v garážích a na dvorcích, je ekologická likvidace vozidel nejen ekonomickým, ale především ekologickým řešením. Autovraky mohou být potenciálním zdrojem znečištění půdy a podzemních vod. Je proto důležité zajistit jejich správnou a bezpečnou likvidaci.

Naše firma je hrdá na to, že může nabídnout občanům Kuroslép ekologickou likvidaci vozidel s odtahem přímo z domova. Naším cílem je poskytnout komplexní služby, které zajišťují, že stará vozidla jsou zpracována způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí, a zároveň vám nabídnout pohodlí a jednoduchost procesu odtahu autovraku.

Nechte nás pečovat o vaše staré vozidlo a přispějte k udržitelnosti a čistotě naší obce. Kuroslépy a její obyvatelé si to zaslouží.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň