Likvidace vozidel Kobylá nad Vidnavkou. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Kobylá nad Vidnavkou. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Jeseník. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Kobylá nad Vidnavkou

Kobylá nad Vidnavkou: Klenot severních Čech

Kobylá nad Vidnavkou, malebná obec ležící v srdci Čech, je místem, kde se historie snoubí s přírodou. Její idylická krajina a zachovalá architektura jsou symbolem tradiční české kultury a přírodního dědictví.

Ekologie v prvním plánu

Stejně jako mnoho obcí v České republice, i Kobylá nad Vidnavkou klade důraz na ekologii a udržitelný rozvoj. Občané si cení čistého ovzduší, zelených lesů a čistých vodních toků, které obec obklopují. Vědomí o důležitosti ochrany životního prostředí je tu stále více na vzestupu.

Ekologická likvidace vozidel: Krok směrem k čistší budoucnosti

Každé vozidlo má svůj životní cyklus a přichází chvíle, kdy se stává neopravitelným nebo neekonomickým k provozu. V těchto případech je důležité zajistit jeho ekologickou likvidaci, aby se zabránilo možným negativním dopadům na životní prostředí. Nechceme přece, aby autovraky kontaminovaly naši krajinu!

Odtah autovraků s profesionálním přístupem

Naše firma je hrdá na to, že může občanům Kobylé nad Vidnavkou nabídnout služby v oblasti ekologické likvidace vozidel s odtahem. Náš tým je vyškolený, aby zajistil rychlý, bezpečný a především ekologicky odpovědný proces odtahu a likvidace vašeho vozidla. Společně můžeme přispět k tomu, aby Kobylá nad Vidnavkou zůstala tak krásná, jak ji známe.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň