Likvidace vozidel Dobrochov. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Dobrochov. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Prostějov. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Dobrochov

Dobrochov – Skvost okresu Prostějov

Dobrochov, ležící v okrese Prostějov, je malebná obec s bohatou historií a přírodními krásami. Zelené kopce a čisté vodní toky, které ji obklopují, vypovídají o její nezaměnitelné atmosféře a úzkém vztahu k přírodě.

Přes svoji malebnost a klid, který plynoucí čas zde přináší, si obyvatelé Dobrochova uvědomují důležitost ekologie a ochrany životního prostředí. Udržit své okolí čisté a životaschopné je pro ně klíčové, a právě proto se stává ekologická likvidace vozidel v této oblasti stále důležitější.

Ekologická likvidace vozidel v Dobrochově

Stárnoucí automobily, které již dosloužily svému účelu, mohou být hrozbou pro životní prostředí. Unikající chemikálie a těžké kovy z vraků mohou kontaminovat půdu a vodní zdroje. Naštěstí existují firmy, které se specializují na ekologickou likvidaci vozidel a zajišťují, aby tyto potenciální nebezpečí byly řádně a bezpečně zlikvidovány.

Naše firma je jedním z předních poskytovatelů v oblasti ekologické likvidace vozidel. S hlubokým respektem k přírodě a závazkem chránit naše okolí provádíme likvidaci autovraků v souladu s nejpřísnějšími ekologickými normami. A to není vše! Nabízíme také služby odtahu vraků přímo z vašeho domova v celých Čechách, takže se nemusíte starat o dopravu autovraku k nám.

Pokud tedy máte ve svém vlastnictví vozidlo, které je již mimo provoz a chcete se ho zbavit ekologickým způsobem, obrate se na nás. Společně můžeme přispět k čistší a zelenější Dobrochovu.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň