Likvidace vozidel Cítov. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Cítov. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Mělník. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Cítov

Cítov: Perla Mělnické oblasti a její angažovanost v ekologii

Cítov je malebná obec ležící v okrese Mělník, známá svou bohatou historií a překrásnými přírodními scenériemi. Procházka po této části Čech vás vtáhne do světa harmonie mezi tradicí a přírodou. Místní obyvatelé hrdě dbají na zachování svého kulturního dědictví a zároveň chápou význam ochrany životního prostředí pro budoucí generace.

Ekologie a udržitelnost jsou stále více v centru pozornosti občanů Cítova. A právě tady se setkávají tradiční hodnoty s moderními potřebami. Obec si uvědomuje nejen důležitost zachování svých historických památek, ale také to, jak klíčová je péče o své okolí. A to nejen v rámci zachování přírody, ale i v boji proti civilizačním problémům, jako jsou autovraky zanechávající svoji stopu na naší krajině.

Zde přichází na řadu naše firma. Specializujeme se na ekologickou likvidaci vozidel s odtahem. Pro občany Cítova a celých Čech nabízíme efektivní, rychlé a hlavně ekologicky šetrné řešení pro stará vozidla. Díky našim službám může být každý autovrak v krajině odstraněn a recyklován tak, aby co nejméně zatěžoval naše životní prostředí.

V Cítově a jeho okolí tak společně s místními občany pracujeme na tom, aby naše krajina zůstala tak krásná, jak ji známe. Ať už je to díky péči o přírodní poklady nebo díky ekologické likvidaci vozidel, vždy jdeme ruku v ruce s přírodou. Naším cílem je zachovat Cítov a jeho okolí pro budoucí generace v té nejlepší možné podobě.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň