Likvidace vozidel Buková. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Buková. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Prostějov. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Buková

O Bukové – obci s přírodou v srdci

Buková je malebná obec, která se nachází v srdci České republiky. Její krásu vytváří nejen historické budovy a nádherné krajinné panorámy, ale také silný závazek k ochraně životního prostředí a udržitelnosti.

Ekologické hodnoty obce

Příroda a ekologie jsou v Bukové na prvním místě. Obec je obklopena hustými lesy a čistými řekami, což umožňuje hojnost volného života a je dokladem silného závazku k udržitelnosti a ochraně přírody. Obec je také domovem pro několik ekologických iniciativ, které podporují udržitelné zemědělství, recyklaci a ochranu biodiverzity.

Ekologická likvidace vozidel

Jednou z nejnovějších a nejdůležitějších ekologických iniciativ v obci je ekologická likvidace vozidel. Toto je důležité nejen pro zlepšení kvality ovzduší a snížení znečištění, ale také pro podporu kruhové ekonomiky a snížení odpadu.

Naše firma se v obci Buková specializuje na ekologickou likvidaci vozidel s odtahem. Naše služby zahrnují:

Tyto služby nejen že přispívají k čistotě a bezpečnosti obce, ale také pomáhají udržovat její ekologickou rovnováhu a udržitelnost. Naše firma je hrdá na to, že může být součástí tohoto úsilí a poskytovat tyto nezbytné služby obyvatelům Bukové.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň