Likvidace vozidel Bochoř. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Bochoř. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Přerov. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Bochoř

O městě Bochoř

Bochoř je malebná obec nacházející se v severovýchodní části České republiky, v okrese Přerov v Olomouckém kraji. S jejími panoramaty otevřených polí a zelených kopcovitých oblastí se nemůžete nezamilovat do její přirozené krásy a poklidné atmosféry.

Příroda Bochoře

Bochoř je úžasný příklad harmonie mezi člověkem a přírodou. Místní komunita je silně vázána na své přírodní dědictví a je hluboce zavázána jeho ochraně a udržitelnosti.

Chráněné oblasti: V okolí Bochoře se nacházejí různé chráněné oblasti, které ukazují na bohatou biodiverzitu obce.

Udržitelné zemědělství: Místní zemědělci se zavázali k ekologickému zemědělství, které respektuje přírodní cykly a biodiverzitu.

Recyklace: Obec je hrdá na svůj recyklační program, který podporuje obyvatele k tomu, aby recyklovali a minimalizovali svoji uhlíkovou stopu.

Naše role v Bochoři

Jako firma poskytující ekologickou likvidaci vozidel s odtahem, jsme hrdí na naši roli v ochraně přírodního dědictví Bochoře.

Ekologická likvidace vozidel: Provádíme ekologickou likvidaci vozidel, která minimalizuje dopad na životní prostředí a zároveň poskytuje udržitelný způsob, jak se vypořádat s nepotřebnými auty.

Odtah vozidel: Nabízíme také službu odtahu vozidel, která občanům Bochoře pomáhá řešit problémy s nepotřebnými nebo poškozenými vozidly, aniž by narušovali krásu svého města.

Naše služby jsou k dispozici pro všechny obyvatele Bochoře a okolních oblastí. Jsme zavázáni k ochraně přírodní krásy Bochoře a k podpoře ekologicky udržitelných praxí mezi místními obyvateli.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň