Likvidace vozidel Bezuchov. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Bezuchov. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Přerov. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Bezuchov

Bezuchov – Ekologická stopa v srdci Moravy

Bezuchov, ležící v okrese Přerov, je malebnou obcí, kde se historie snoubí s přírodou. Toto místo, obklopené zelenými poli a lesy, představuje nejen kulturní a historický poklad Moravy, ale také příležitost pro budoucí udržitelný rozvoj.

Přestože moderní doba přinesla mnoho výhod, přinesla s sebou i výzvy, s nimiž se musíme vyrovnat. Jedním z těchto problémů je stále rostoucí počet vozidel a s ním spojený nárůst autovraků, které mohou mít negativní dopad na životní prostředí.

Naše řešení pro ekologii

Pro ty, kdo se rozhodnou postarat se o svá stárnoucí vozidla zodpovědným způsobem, nabízí naše firma ekologickou likvidaci vozidel. Tím přispíváme k zachování krásy a čistoty obce Bezuchov a širšího okolí. Naše metody jsou navrženy tak, aby minimalizovaly dopad na přírodu a zároveň zajišťovaly, že všechny komponenty vozu jsou recyklovány nebo bezpečně zlikvidovány.

Odtah autovraků – rychlý a spolehlivý servis

Pokud jste obyvatelé Bezuchova nebo blízkého okolí a hledáte řešení pro svůj starý automobil, jsme zde pro vás! Kromě ekologické likvidace vozidel nabízíme také službu odtahu autovraků z vašeho domova či místa, kde se nachází. Věnujte své vozidlo lepší budoucnosti a přispějte k ochraně životního prostředí v naší krásné obci.

Závěrem, Bezuchov je místem, kde se oceňuje příroda a historie. A s naší pomocí můžeme zajistit, aby tato obec zůstala tak krásná a čistá, jakou ji známe dnes.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň