Likvidace vozidel Zdeňkov. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Zdeňkov. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Jihlava. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Zdeňkov

Zdeňkov – Malebná obec s ekologickým směřováním

Zdeňkov je malebná obec ležící v srdci České republiky, kde tradice a historie kráčí ruku v ruce s moderními trendy a ekologickým myšlením. Tato obec je nejen známá svým přírodním bohatstvím, ale také svým aktivním přístupem k životnímu prostředí.

Ekologické směřování Zdeňkova

Ekologie je pro Zdeňkov nejen módním trendem, ale i základním kamenem jeho filozofie. Obec se snaží aktivně přispět ke snižování dopadů na životní prostředí a podporuje ekologické aktivity na svém území. Jedním z hlavních pilířů ekologického myšlení Zdeňkova je správná likvidace vozidel.

Ekologická likvidace vozidel s odtahem

Stará vozidla, která již dosloužila svému účelu, mohou představovat značné ekologické riziko. Unikající kapaliny, rez a toxické látky mohou poškodit půdu a vodní zdroje. Proto je důležité zajistit jejich ekologickou likvidaci. Naše firma nabízí v obci Zdeňkov a okolí služby ekologické likvidace vozidel s odtahem. Dbáme na to, aby každý autovrak byl zlikvidován v souladu s nejnovějšími ekologickými normami a regulacemi, chráníc tak životní prostředí této krásné obce.

Spolupracujte s námi a přispějte k čistotě a zachování přírodního bohatství Zdeňkova.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň