Likvidace vozidel Záborná. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Záborná. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Jihlava. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Záborná

Záborná: Srdce Čech s pečetí ekologie

Záborná je malebná obec v Čechách, která kromě své historie a kultury hrdě stojí i na pilíři ekologie. S jejími zelenými loukami a lesy, které se rozprostírají jako pohádkový koberec, je Záborná symbolem harmonie mezi člověkem a přírodou. Občané této obce si váží svého přirozeného dědictví a aktivně se podílejí na jeho zachování pro budoucí generace.

Ekologická likvidace vozidel: Krok směrem k čistší budoucnosti

V současné době čelíme mnoha environmentálním výzvám, z nichž jednou z nejnaléhavějších je likvidace starých a nepoužívaných vozidel. Tyto autovraky mohou mít devastující dopady na naše životní prostředí, pokud nejsou správně zpracovány.

Právě zde vstupuje na scénu naše firma, která nabízí ekologickou likvidaci vozidel v Záborné. Naše služby nejenže přispívají k ochraně životního prostředí, ale také nabízí odtah nepotřebných autovraků z vašeho pozemku. Máte tak jistotu, že vaše staré vozidlo bude zpracováno v souladu s nejvyššími ekologickými standardy a příroda Záborné zůstane nedotčena.

Odtah autovraků: Rychlý, spolehlivý a ekologicky odpovědný

Zatímco mnozí mohou vidět staré auto jako zbytečný kus šrotu, my vidíme příležitost k ekologickému zlepšení. Náš tým je vybaven nejmodernější technologií a znalostmi k tomu, aby zajistil, že každý autovrak, který odvezeme, bude mít co nejmenší dopad na životní prostředí.

Pokud jste obyvatelem Záborné a hledáte způsob, jak se zbavit svého starého vozu způsobem, který je šetrný k přírodě, my jsme tu právě pro vás. Společně můžeme pracovat na tom, aby Záborná zůstala tak krásná a zelená, jak si ji pamatujeme.

Zároveň se tím přispívá k větší ekologické odpovědnosti a udržitelnosti v obci Záborná, která si zaslouží jen to nejlepší.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň