Likvidace vozidel Volevčice. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Volevčice. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Jihlava. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Volevčice

Volevčice: Zelený klenot Čech

V srdci Čech leží obec Volevčice, která si během let zachovala svůj kouzelný ráz a tradici. Její malebné uličky a domy vyprávějí příběhy minulých generací, které tuto obec budovat. Ale kromě historického dědictví si Volevčice také cení budoucnosti – a to zelené budoucnosti.

Ekologie v centru našich myšlenek

V dnešní době, kdy celý svět usiluje o udržitelný rozvoj, se Volevčice nenechává pozadu. Ekologie není jen módní vlna, ale skutečný závazek pro obyvatele obce. Zahrady plné květin a stromů, kompostování domácností a recyklace odpadu jsou jen některé z mnoha způsobů, jak obec přistupuje k ochraně životního prostředí.

Ekologická likvidace vozidel: Krok k čistší budoucnosti

A právě v tomto duchu ekologického uvědomění a odpovědnosti přichází naše firma s nabídkou ekologické likvidace vozidel s odtahem. Každý autovrak, který zůstává opuštěný, představuje potenciální riziko pro životní prostředí. Unikající oleje, staré baterie a různé chemikálie mohou kontaminovat půdu a vodu.

Naše služby nejen že pomáhají odstranit tyto vraky z veřejných i soukromých prostor, ale zároveň garantují, že likvidace proběhne v souladu s nejvyššími ekologickými standardy. Tím chráníme přírodu, kterou si Volevčice tak cení.

Zvolte tedy ekologickou cestu pro své staré vozy. Společně můžeme udělat Volevčice ještě zelenější a přispět k její světlé budoucnosti.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň