Likvidace vozidel Vlachovice. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Vlachovice. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Žďár nad Sázavou. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Vlachovice

Vlachovice: Srdce Čech s citlivým přístupem k přírodě

V obci Vlachovice, ukryté v malebném zákoutí Čech, je znát hluboká úcta k tradicím a krajině, jež ji obklopuje. Vlachovice se může pyšnit nejen svou bohatou historií, ale také pevným vztahem ke svému přirozenému dědictví.

Když procházíte ulicemi této obce, cítíte pouto mezi člověkem a přírodou. Je proto nesmírně důležité, aby místní komunita dbala na udržitelnost a ochranu životního prostředí.

Ekologie: Přední priorita Vlachovic

Vlachovice a její obyvatelé si velmi váží své přírody a berou svou odpovědnost za její ochranu vážně. A právě ekologie je oblastí, kde se snaží jít příkladem. Od recyklace odpadu až po podporu zelených iniciativ – Vlachovice se snaží být v popředí ekologického myšlení.

Ekologická likvidace vozidel: Krok směrem k čistší budoucnosti

V rámci snahy o zachování čistého a zdravého životního prostředí je důležité zabývat se i tématem, jako je likvidace vozidel. Stará auta, která už neslouží svému účelu, mohou způsobovat značné environmentální problémy, pokud nejsou likvidována správným způsobem.

Naše firma nabízí ekologickou likvidaci vozidel s odtahem právě v obci Vlachovice. Přistupujeme k tomuto procesu s nejvyšší pečlivostí, abychom zajistili, že každé vozidlo bude zlikvidováno ekologicky a v souladu s nejnovějšími standardy. Díky našim službám tak můžete mít jistotu, že váš starý vůz nebude zatěžovat naše krásné prostředí.

Vlachovice si zasluhují to nejlepší, a my jsme zde, abychom pomohli zajistit, že naše obec a její příroda zůstanou nádherné i pro budoucí generace.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň