Likvidace vozidel Vícenice. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Vícenice. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Třebíč. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Vícenice

Vícenice: Krása České krajiny s ohledem na ekologii

Vícenice, malebná obec v srdci Čech, se v posledních letech stává vzorem pro řadu místních komunit. Nejen díky svým přírodním krásám, historickým památkám a pohostinným obyvatelům, ale i díky závazku k udržitelnosti a ekologii.

V této oblasti se setkáváme s rostoucím počtem aut, což může mít dopad na kvalitu ovzduší a celkovou kvalitu života. Avšak s rostoucím počtem aut roste i počet těch, která již dosloužila a stávají se potenciálním ekologickým rizikem. Autovraky, pokud nejsou řádně zlikvidovány, mohou kontaminovat půdu a vodu toxickými látkami.

Ekologická likvidace vozidel: Naše odpověď na ekologické výzvy

Naše firma se zavázala chránit přírodní krásy Vícenic a jejího okolí. Nabízíme ekologickou likvidaci vozidel s odtahem přímo z místa. Naše metody zajišťují, že autovraky nebudou znečišťovat naše prostředí a budou recyklovány způsobem, který minimalizuje dopad na planetu.

Máte-li vozidlo, které již dosloužilo, neváhejte využít našich služeb. Nejenže se postaráme o vaše staré auto ekologicky a zodpovědně, ale také přispějete k ochraně malebného kraje, jímž jsou Vícenice.

S námi je likvidace autovraků rychlá, snadná a především ekologická. Buďte součástí řešení a pomozte nám chránit naši milovanou obec pro budoucí generace.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň