Likvidace vozidel Valeč. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Valeč. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Karlovy Vary. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Valeč

Valeč: Krásná obec s ohledem na přírodu

Valeč je malebná obec ležící v srdci Čech. Toto místo je známé svými historickými památkami, zelenými krajinnými plochami a hlubokým spojením s tradicemi. Občané Valeče si váží svého přirozeného dědictví a jsou hrdí na své místní hodnoty.

Ekologie jako priorita

V dnešní době, kdy se celý svět snaží bojovat proti environmentálním problémům, Valeč je jedním z mnoha míst, kde se klade důraz na ekologii a udržitelný životní styl. Ochrana přírody a jejích zdrojů zde má velký význam, což je patrné z místních aktivit a iniciativ zaměřených na ekologickou osvětu.

Ekologická likvidace vozidel: Krok k čistšímu zítřku

Každý vůz má svůj životní cyklus a nakonec doslouží. Ekologická likvidacija vozidel je nezbytným krokem k zajištění toho, aby stárnoucí a nepotřebná vozidla nezatěžovala naše životní prostředí. Proces likvidace vozidla zahrnuje recyklaci všech recyklovatelných materiálů a bezpečné odstranění těch, které mohou být pro životní prostředí nebezpečné.

Naše firma je zde pro Vás

Nabízíme služby ekologické likvidace vozidel s odtahem právě v obci Valeč. Náš tým se zavazuje k poskytování kvalitních služeb s respektem k životnímu prostředí. S naším odtahovým servisem se nemusíte starat o nic – od vás odvezeme vozidlo, které už vám neslouží, a postaráme se o jeho ekologickou likvidaci.

Přidejte se k nám v našem úsilí chránit a zachovávat přírodu v obci Valeč a okolí!

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň