Likvidace vozidel Stará Říše. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Stará Říše. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Jihlava. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Stará Říše

Stará Říše v okrese Jihlava

Stará Říše je malebná obec ležící v okrese Jihlava. S její historií, přírodou a kulturním dědictvím je nerozlučně spjata hodnota zachování tradičních hodnot a životního prostředí.

Závazek k ekologii
Příroda kolem Staré Říše je svědkem mnoha generací, které zde žily v souladu s přírodou. Ekologie je nejen součástí dědictví této obce, ale také klíčem k její budoucnosti.

Ekologická likvidace vozidel
• S rostoucím počtem starých a nepoužívaných vozidel je důležité zajistit jejich správnou likvidaci tak, aby neškodily životnímu prostředí.
• Špatně likvidovaná vozidla mohou kontaminovat půdu a vodní zdroje a tím ohrožovat lokální ekosystém.
• Naše firma nabízí ekologické řešení pro tyto problémy tím, že poskytuje služby v oblasti likvidace vozidel.

Odtah autovraků
• Autovraky nejenže kazí krajinu, ale také představují potenciální riziko pro životní prostředí.
• Nabízíme rychlý a efektivní odtah autovraků z celých Čech, včetně obce Stará Říše, abychom zajistili, že tyto automobily budou správně a ekologicky zlikvidovány.

Naše firma je hrdá na to, že může přispět k zachování přírodního dědictví Staré Říše a zároveň nabídnout občanům spolehlivou službu v oblasti ekologické likvidace a odtahu vozidel.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň