Likvidace vozidel Sloupno. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Sloupno. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Havlíčkův Brod. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Sloupno

Sloupno: Malebná obec s ohledem na ekologii

Uprostřed krásných českých krajů leží malá, ale půvabná obec Sloupno. Tato místa, kde se historie mísí s přírodou, si zachovala svůj původní ráz a charakter. Místní komunita dbá na zachování přírodního dědictví a je si vědoma důležitosti ekologie v dnešním světě.

Ekologická odpovědnost

V dnešní době, kdy se stále častěji setkáváme s dopady klimatických změn a environmentálními výzvami, je důležité dbát na ekologickou stopu, kterou za sebou zanecháváme. Auta, ačkoli přinášejí mnoho výhod v oblasti mobility, mohou po svém životním cyklu způsobit škody na životním prostředí. Stará auta, která nejsou v provozuschopném stavu, mohou unikat nebezpečné chemikálie a těžké kovy do půdy a vody.

Ekologická likvidace vozidel v Sloupně

Naším cílem je zajistit, aby vozidla, která již dosloužila svému účelu, byla odtahována a likvidována způsobem šetrným k životnímu prostředí. Naše firma nabízí v obci Sloupno a okolí služby ekologické likvidace vozidel s odtahem. Nejenže tím přispíváme k čistšímu a zelenějšímu prostředí, ale také nabízíme obyvatelům snadnou a pohodlnou možnost, jak se zbavit svých starých autovraků.

Přidejte se k nám v péči o naši planetu a využijte naše služby v obci Sloupno. Váš starý vůz se stane součástí ekologického řešení, místo aby zůstal ekologickým problémem.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň