Likvidace vozidel Rohozná. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Rohozná. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Svitavy. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Rohozná

Rohozná: Krása přírody a závazek k ekologii

Rohozná, malebná obec v srdci Čech, je známa svou nedotčenou přírodou, tradičními hodnotami a spojením s krajinou, kterou obklopuje. Občané této obce mají hluboký respekt k přírodě a chápou důležitost její ochrany pro budoucí generace.

V dnešní době, kdy se mnoho míst potýká s environmentálními problémy, Rohozná si klade za cíl být vzorem v péči o své okolí. Jedním z kroků k dosažení tohoto cíle je zvyšování povědomí o ekologické likvidaci autovraků.

Ekologická likvidace vozidel: Budoucnost ochrany životního prostředí

Stovky starých a nepoužívaných vozidel se každoročně hromadí na našich silnicích a v garážích. Mnohé z nich představují potenciální ekologickou hrozbu, neboť unikající kapaliny a rezavějící kovy mohou kontaminovat půdu a podzemní vody. Ekologická likvidace vozidel je tedy nejen otázkou estetiky, ale především otázkou ochrany našeho životního prostředí.

Naše firma: Odpovědná ekologická likvidace s odtahem

Jako firma se závazkem k ochraně přírody nabízíme služby ekologické likvidace vozidel s odtahem přímo v Rohozné a okolních obcích. Naším cílem je snížit environmentální dopady starých vozidel tím, že je bezpečně a ekologicky odstraníme. Díky našim službám nemusí občané Rohozné řešit, kam s autovrakem, ale mohou se spolehnout na profesionální a ekologicky šetrný odtah a likvidaci.

V Rohozné se nám daří spojit respekt k přírodě s moderními ekologickými řešeními. S vaší pomocí můžeme zajistit, aby naše obec zůstala čistá a zelená pro budoucí generace.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň