Likvidace vozidel Radošov. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Radošov. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Třebíč. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Radošov

O kouzelném Radošově

Radošov, ukrytý v srdci Čech, je obcí, kde historie a příroda spolu vytvářejí nezapomenutelnou kombinaci. Procházejíc se jeho ulicemi a pozorujíc okolní krajinu, je snadné ocenit, jak důležitá je ochrana našeho životního prostředí. Tato obec je hrdým příkladem toho, jak se lze spojit s přírodou a současně dbát na její udržitelnost.

Na prvním místě ekologie

V současném světě, kdy se ekologie a udržitelnost stávají středem pozornosti, se Radošov nesnaží zůstat v pozadí. Místní komunita je si vědoma důležitosti zachování čisté a zelené obce pro současné i budoucí generace. A právě toto uvědomění vede k tomu, že občané Radošova vítají ekologické iniciativy s otevřenou náručí.

Ekologická likvidace vozidel: Krok směrem k zelené budoucnosti

Staré a nefunkční automobily mohou představovat hrozbu pro životní prostředí. Jejich nesprávná likvidace může vést k úniku škodlivých chemikálií a znečištění půdy i vody. Naším cílem je tuto hrozbu minimalizovat. Nabízíme ekologickou likvidaci vozidel s odtahem přímo z vašeho domova či pracoviště.

Proč zvolit naši firmu?

Provozujeme ekologickou likvidaci vozidel s odtahem přímo v Radošově a okolních obcích. Naším hlavním posláním je zajistit, aby každý autovrak byl likvidován odpovědným a ekologicky šetrným způsobem. Váš starý automobil tak nebude zatěžovat naši krásnou přírodu, ale naopak pomůže k její ochraně.

V Radošově a v celých Čechách se snažíme přispět k lepší budoucnosti pro všechny. Společně s vámi můžeme udělat Radošov a naši planetu čistší a zelenější.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň