Likvidace vozidel Račín. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Račín. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Žďár nad Sázavou. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Račín

Račín: Srdce přírodního dědictví

Račín, malebná obec ležící v samém srdci Čech, je místem, kde se tradiční česká kultura snoubí s nádhernou přírodou. Krajina, která Račín obklopuje, je plná zeleně, lesů a čistých řek. Tato obec je hrdá na svou historii a ještě více na svůj příspěvek k ochraně životního prostředí.

Ekologická odpovědnost v Račíně

S rostoucím zájmem o udržitelnost a ekologii se i Račín snaží být v čele inovací a ekologických iniciativ. Obyvatelé obce si uvědomují, jak důležité je chránit a zachovávat naše životní prostředí pro budoucí generace. To zahrnuje také odpovědné zacházení s odpady, zejména s těmi, které mohou mít negativní dopad na naši krajinu a ekosystémy.

Ekologická likvidace vozidel s odtahem

Jedním z problematických odpadů, které je potřeba řešit, jsou stará a nepoužívaná vozidla. Autovraky mohou kontaminovat půdu a podzemní vody nebezpečnými chemikáliemi, pokud nejsou správně zlikvidovány. Proto je důležité obrátit se na profesionály, kteří se věnují ekologické likvidaci vozidel.

Naše firma je hrdá na to, že může nabídnout občanům Račína služby v oblasti ekologické likvidace vozidel s odtahem. Nejenže se postaráme o bezpečnou a ekologicky šetrnou likvidaci vašeho vozu, ale také zajistíme jeho odtah. Společně s občany Račína tak přispíváme k zachování krásy a čistoty této oblasti pro příští generace.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň