Likvidace vozidel Puklice. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Puklice. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Jihlava. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Puklice

Puklice: Malebná Obec s Posláním Ekologie

Puklice, malá obec v okrese Jihlava, je místem, kde historie a příroda tvoří harmonický celek. Tato vesnice, obklopená zelenými lesy a loukami, je ukázkou malebného a klidného života, kde každý koutek dýchá historií a tradicí.

V srdci Vysočiny je Puklice obklopena přírodními krásami a ukazuje, jak může být život v souladu s přírodou. Obyvatelé obce jsou hrdí na svou přírodní a kulturní dědictví a věnují pozornost udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí.

Ekologická Likvidace Vozidel: Krok k Udržitelné Budoucnosti

V kontextu ochrany životního prostředí a udržitelnosti v Puklicích nabízí naše firma služby ekologické likvidace vozidel s odtahem po celých Čechách. Tyto služby umožňují obyvatelům obce a širšího okolí snadno a bezpečně zbavit se svých starých a nepotřebných vozidel.

Naše ekologické postupy zaručují, že likvidace vozidel probíhá s minimálním dopadem na životní prostředí. Všechny součásti vozidel jsou pečlivě zpracovány a recyklovány, což snižuje objem odpadu a šetří přírodní zdroje. Pro obyvatele Puklic a okolí je tak dostupná šetrná a ekologicky odpovědná alternativa likvidace vozidel.

Věříme, že služby, které nabízíme v Puklicích a okolních oblastech, přispívají k udržitelnému rozvoji regionu a posilují ekologické povědomí obyvatel. Naše snaha je být partnerem komunity v cestě za čistším a zdravějším životním prostředím a předávat hodnoty ekologické odpovědnosti budoucím generacím.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň