Likvidace vozidel Přešovice. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Přešovice. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Třebíč. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Přešovice

Přešovice: Malebná obec s ekologickým smyslem

Přešovice, ležící v srdci Čech, je malebná obec s bohatou historií a přírodními krásami, které si místní obyvatelé váží. Její zelené louky a stromy svědčí o hlubokém spojení s přírodou a touze chránit ji pro budoucí generace.

V dnešní době, kdy je ekologie na popředí zájmu veřejnosti, je důležité hledět na udržitelnost všeho, co děláme. Jedním z aspektů, kde můžeme projevit naši zodpovědnost k životnímu prostředí, je správná likvidace starých a nepotřebných automobilů. Pokud auta nejsou likvidována správně, mohou do přírody uvolnit škodlivé látky, které ohrožují naše ekosystémy.

Ekologická likvidace vozidel v Přešovicích

Naše firma je hrdá na to, že nabízí komplexní služby ekologické likvidace vozidel s odtahem právě v Přešovicích. Rozumíme hodnotě čistého životního prostředí a chceme pomáhat místním obyvatelům v úsilí o jeho ochranu.

Pokud máte starý automobil, který již není v provozu nebo je za hranicí opravy, náš tým vám zajistí odtah a následně ekologickou likvidaci vozu. Tímto způsobem nejenže pomáháte chránit naše životní prostředí, ale také se zbavíte potenciálního nebezpečí v podobě autovraku.

Ochrana přírody a udržitelnost jsou v Přešovicích na prvním místě, a s našimi službami je můžete podpořit i vy.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň