Likvidace vozidel Polná. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Polná. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Jihlava. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Polná

Polná: Krása České přírody a Odpovědný přístup k Ekologii

Polná, malebná obec v srdci Čech, je místem, kde se tradice snoubí s moderním životem. Tato obec je proslulá svou bohatou historií a překrásnými krajinami, které přímo vybízejí k procházkám. Vědomí si svého unikátního postavení v rámci českého regionu, Polná klade velký důraz na ochranu životního prostředí a ekologii.

Je důležité dbát na to, aby vozidla, která již dosloužila svému účelu, byla zpracována odpovědným způsobem, tak aby nezatěžovala naši krásnou přírodu. Ekologická likvidace vozidel se stává nezbytnou částí naší snahy o zachování čistoty a vitality našeho životního prostředí.

Naše firma je hrdá na to, že může nabídnout obyvatelům Polné a okolních obcí služby v oblasti ekologické likvidace vozidel. Poskytujeme odtah autovraků z místa až k nám, kde se postaráme o jejich odbornou likvidaci s minimálním dopadem na životní prostředí. Naším hlavním cílem je chránit přírodu Polné a zajistit, aby se stala ukázkovým místem pro ekologické praktiky v celých Čechách.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň