Likvidace vozidel Podmoklany. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Podmoklany. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Havlíčkův Brod. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Podmoklany

Podmoklany: Srdce České přírody

Podmoklany je malebná obec ležící v srdci Čech. Toto místo, obklopeno zelenými lesy a poli, je dokonalým příkladem harmonie mezi člověkem a přírodou. Místní obyvatelé si velmi cení čistoty svého životního prostředí a věnují se péči o krajinu s hlubokým závazkem vůči budoucím generacím.

Ekologie: Náš závazek vůči přírodě

V dnešní době, kdy je ekologie v centru pozornosti celosvětově, je důležité mít na paměti, že ochrana životního prostředí začíná na místní úrovni. Podmoklany je příkladem toho, jak se místní společenství může spojit, aby chránilo své přírodní bohatství.

Ekologická likvidace vozidel: Krok směrem k lepší budoucnosti

Jak se technologie vyvíjejí, stává se nevyhnutelným, že stará vozidla končí svůj životní cyklus. Mnoho z těchto vozidel může obsahovat nebezpečné materiály, které mohou ohrozit naše životní prostředí. Proto je zásadní, aby byla tato vozidla likvidována odpovědně.

Odtah autovraků v Podmoklanech: Vaše ekologická volba

Naše firma je hrdá na to, že nabízí služby ekologické likvidace vozidel s odtahem právě v obci Podmoklany. Naším hlavním cílem je zajistit, aby stará vozidla byla zpracovávána tak, aby minimalizovala svůj dopad na životní prostředí. Spolupracujte s námi a přispějte ke zdravějšímu a čistšímu Podmoklanům!

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň