Likvidace vozidel Poděšín. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Poděšín. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Žďár nad Sázavou. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Poděšín

Poděšín: Srdce ekologie v Čechách

Poděšín, malebná obec v Čechách, je známý svou krásnou přírodou a tradicemi, které tu přetrvávají po generace. Tato obec, obklopena zelenými lesy a čistými vodními toky, se stává příkladem pro mnoho jiných v oblasti ekologie a udržitelnosti.

V posledních letech se Poděšín stále více zaměřuje na ochranu životního prostředí a ekologické inovace. V rámci této snahy je nezbytné zajistit, aby i stará a nepoužívaná vozidla byla zpracována způsobem, který je v souladu s přírodou.

Ekologická likvidace vozidel: Krok k čistší budoucnosti

Vozidla, která již dosloužila svému účelu, mohou představovat vážné ekologické riziko, pokud nejsou řádně zlikvidována. Chemikálie a těžké kovy, které mohou unikat z autovraků, mohou poškodit půdu a vodní zdroje.

Naše firma přichází s řešením pro občany Poděšína. Specializujeme se na ekologickou likvidaci vozidel s odtahem. Všechny materiály jsou pečlivě recyklovány nebo bezpečně zlikvidovány, čímž se minimalizuje dopad na naše okolí.

Odtah autovraků: Pohodlná a zodpovědná služba

Pro obyvatele Poděšína nabízíme službu odtahu autovraků přímo z vašeho domova. Tímto způsobem nejenže se zbavíte starého automobilu, ale také přispějete k ochraně našeho krásného životního prostředí.

S naší firmou je likvidace vozidel rychlá, snadná a především ekologická. Připojte se k nám a podpořte náš závazek k čistší a zelenější budoucnosti pro Poděšín a celé Čechy.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň