Likvidace vozidel Osové. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Osové. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Žďár nad Sázavou. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Osové

Osové: Klenot České krajině

Osové, malebná obec uprostřed Čech, je místem, kde se příroda a historie prolínají v harmonickém spojení. Při procházce jeho úzkými uličkami či kolem okolních zelených luk můžeme cítit ducha minulých věků a současně si uvědomovat, jak důležité je chránit přírodní krásu a čistotu tohoto místa.

Naše zodpovědnost vůči přírodě

Ekologie je slovo, které v dnešní době získává na významu. Ochraně životního prostředí by měla být věnována stejná pozornost jako naší historii a tradicím. V obci Osové si toto uvědomujeme a usilujeme o to, abychom svým způsobem života přispívali k zachování čistoty a krásy našeho domova.

Ekologická likvidace vozidel: Krok směrem k čistší budoucnosti

Stále více lidí se rozhoduje pro ekologickou likvidaci svých starých vozidel. Je to důležité nejenom pro ochranu životního prostředí, ale také pro zajištění bezpečnosti a zdraví našich občanů. Autovraky mohou být zdrojem nebezpečných látek, které se mohou dostat do půdy či podzemních vod.

Naše firma je tu pro vás

Provozujeme ekologickou likvidaci vozidel s odtahem právě v obci Osové a okolí. Naše služby zahrnují rychlý odtah, profesionální a ekologicky zodpovědnou likvidaci autovraků. S námi můžete být jisti, že vaše staré vozidlo bude zlikvidováno v souladu s nejvyššími standardy ochrany životního prostředí. Pomozte nám chránit krásu Osové a vyberte naše služby při likvidaci vašeho vozidla.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň