Likvidace vozidel Nové Sady. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Nové Sady. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Žďár nad Sázavou. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Nové Sady

Nové Sady: Srdce ekologie v Čechách

Nestojí mnoho obcí uprostřed Čech, které by mohly konkurovat malebnosti a historickému dědictví Nových Sadů. Tato obec/městská část je domovem pro mnoho tradic, a stejně tak se pyšní svým závazkem k ochraně životního prostředí.

V srdci Čech, kde se příroda a kultura setkávají v harmonickém spojení, Nové Sady představují ukázku toho, jak může komunita společně pracovat na zachování svého kulturního a ekologického dědictví. Obyvatelé Nových Sadů si velice váží svého přírodního prostředí a dělají vše pro jeho ochranu.

Ekologická odpovědnost: Náš závazek k planetě

V současné době je ekologická udržitelnost klíčovým prvkem, který formuje naše rozhodování. Automobily, které končí svůj životní cyklus a stávají se nežádoucími vraky, představují vážné riziko pro životní prostředí. Tyto vraky mohou kontaminovat půdu a podzemní vody, což vede k negativním dopadům na naše ekosystémy.

Ekologická likvidace vozidel s odtahem: Naše řešení pro Nové Sady

Naše firma je na čele v boji proti těmto ekologickým hrozbám v obci Nové Sady. Nabízíme ekologickou likvidaci vozidel s odtahem, což znamená, že se postaráme o váš starý vůz způsobem, který je šetrný k planetě. Naším hlavním cílem je minimalizovat dopad vraků na životní prostředí a zároveň zajistit, aby občané Nových Sadů měli snadný a přístupný způsob, jak se svých starých vozidel zbavit odpovědným způsobem.

Pokud žijete v Nových Sadů a hledáte způsob, jak ekologicky a efektivně likvidovat svůj automobil, jsme zde pro vás. Naše služby vám nabídnou klidné svědomí vědomím, že váš automobil bude zpracován šetrně k životnímu prostředí.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň