Likvidace vozidel Mnich. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Mnich. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Pelhřimov. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Mnich

Mnich a její ekologický přístup

Mnich, malebná obec nacházející se v okrese Pelhřimov, je známa svou bohatou historií a harmonickým splynutím s přírodou. Procházejíc se středem obce, návštěvník ihned pocítí spojení s tradicemi a místními hodnotami, kde je respekt k životnímu prostředí klíčovou prioritou.

V dnešní době, kdy ekologie nabírá na důležitosti a stává se jedním z hlavních témat společnosti, je Mnich obcí, která se nebojí postavit čelem k environmentálním výzvám. Občané Mnicha si jsou vědomi, jak je důležité pečovat o své okolí a životní prostředí, a proto se také snaží minimalizovat dopady lidské činnosti na přírodu.

Ekologická likvidace vozidel v Mnichu

Automobilový průmysl je jedním z těch, které mají významný dopad na životní prostředí, zejména pokud jde o staré a nepotřebné vozy, které se stanou zátěží pro přírodu. Ekologická likvidace vozidel je moderní a udržitelný způsob, jak se těchto aut zbavit bez škody na našem ekosystému.

Naše firma je hrdá na to, že nabízí ekologickou likvidaci vozidel s odtahem přímo v obci Mnich a v širším okolí Čech. Rozumíme důležitosti ochrany naší planety a nabízíme místním obyvatelům efektivní a šetrný způsob, jak se zbavit svých starých vozů. Při likvidaci dbáme na to, aby všechny škodlivé látky byly řádně odstraněny a zrecyklovány, čímž chráníme půdu a vodu v našem regionu.

Pokud máte starý vůz, který potřebuje odtah, kontaktujte naši firmu. Nejenže vám nabídneme komplexní služby, ale také zajistíme, že váš automobil bude zlikvidován ekologicky a v souladu s nejnovějšími standardy.

V Mnichu je ekologie na prvním místě, a s naší firmou můžete být jisti, že se postaráte o svůj automobil odpovědným způsobem.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň