Likvidace vozidel Mastník. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Mastník. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Třebíč. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Mastník

Mastník: Krásy Vysočiny a Ekologie v Harmonii

Mastník, položený v okrese Třebíč, je malebná obec s bohatou historií a nádhernou přírodou Vysočiny. Toto místo, kde se tradice prolínají s přírodními krásami, je domovem mnoha obyvatel, kteří si cení klidu a sounáležitosti s okolní krajinou. Avšak stejně jako mnoho míst v Čechách, i Mastník čelí výzvám spojeným s ochranou životního prostředí.

V posledních letech se stále více lidí obrací k ekologii a k hledání způsobů, jak minimalizovat svůj dopad na naši planetu. Jedním z klíčových problémů, kterým čelíme v dnešní dobu, je problematika starých a nepoužívaných vozidel. Tyto autovraky často obsahují nebezpečné chemikálie a materiály, které mohou kontaminovat půdu a vodu, pokud nejsou správně zlikvidovány.

Ekologická Likvidace Vozidel: Krok k Lepší Budoucnosti

Naše firma nabízí řešení právě pro tento problém. Specializujeme se na ekologickou likvidaci vozidel s odtahem po celých Čechách, včetně malebného Mastníku. Naším cílem je zajistit, aby každé vozidlo bylo zlikvidováno bezpečně a ekologicky, čímž přispíváme k ochraně životního prostředí a k zachování krás Vysočiny pro budoucí generace.

Pokud máte staré vozidlo, které již nepoužíváte a chcete se jej zbavit ekologickým způsobem, obrate se na nás. Nabízíme rychlý a spolehlivý odtah autovraků přímo z vašeho domova či jiného místa v Mastníku a okolí. Věnujte své vozidlo k lepší budoucnosti s naší firmou.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň