Likvidace vozidel Martinice. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Martinice. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Žďár nad Sázavou. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Martinice

Martinice: Srdce zelených Čech

V malebném srdci Čech leží obec Martinice, která svým jedinečným kouzlem přitahuje návštěvníky z blízka i daleka. Její zelené kopce a klidné krajinářské scenérie jsou důkazem spojení přírody s místní komunitou. Martinice je místem, kde se tradice setkává s moderním životem, a právě tady si obyvatelé hluboce váží ochrany svého životního prostředí.

Ekologie: Priorita pro Martinice

Obyvatelé Martinice si jsou vědomi významu ekologie a dlouhodobého dopadu, který má naša činnost na planetu. V posledních letech se ekologická zodpovědnost stala stěžejním tématem pro tuto obec. Ať už jde o recyklaci, šetrné zpracování odpadů nebo snahu o minimalizaci ekologické stopy, Martinice je na přední linii v boji za zelenější budoucnost.

Ekologická likvidace vozidel: Krok k udržitelnosti

Jedním z klíčových aspektů ekologického života je zodpovědné zacházení s vozidly, která již dosloužila. Mnoho autovraků může způsobit vážné škody na životním prostředí kvůli únikům nebezpečných chemikálií. Díky naší firmě, která nabízí ekologickou likvidaci vozidel s odtahem, se obyvatelé Martinice mohou snadno a bezpečně zbavit svých starých vozidel. Tato služba nejenže přispívá k ochraně naší krásné krajiny, ale také podporuje místní ekosystém tím, že minimalizuje rizika spojená s nesprávným zacházením s autovraky.

Martinice je obec s vizí, která si cení svého životního prostředí. Díky službám, jako je ta naše, se můžeme společně podílet na vytváření zelenější a udržitelnější budoucnosti pro všechny obyvatele této úžasné oblasti.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň