Likvidace vozidel Malá Losenice. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Malá Losenice. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Žďár nad Sázavou. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Malá Losenice

Malá Losenice: Srdce přírody s odpovědností k ekologii

Malá Losenice je malebná obec v srdci Čech, která kromě svého historického dědictví a přírodní krásy je také známa svým závazkem k udržitelnosti a ekologii. Při procházce tímto místem si nemůžete nevšimnout harmonie mezi člověkem a přírodou, kde tradiční životní styl se mísí s moderním přístupem k ochraně životního prostředí.

V posledních letech však s rostoucím počtem vozidel přichází i problém starých a opuštěných vozů, které mohou způsobit škody na krajině a místním ekosystému. Zde přichází na scénu ekologická likvidace vozidel.

Ekologická likvidace: Odpověď na problém autovraků

Naše firma je na čele hnutí, které se zabývá ekologickou likvidací vozidel v Malé Losenici a okolních oblastech. Věříme, že každé vozidlo, které dosloužilo svému účelu, by mělo být zlikvidováno způsobem, který minimalizuje jeho dopad na životní prostředí. A to vše s ohledem na recyklaci materiálů a bezpečné odstranění všech potenciálně škodlivých látek.

Odtah autovraků: Rychlé a spolehlivé řešení

Pro obyvatele Malé Losenice a okolí nabízíme také službu odtahu autovraků. Díky našemu týmu profesionálů a modernímu vybavení jsme schopni zajistit rychlý a efektivní odtah vozidel, čímž pomáháme udržet naši obec čistou a zelenou. Když se rozhodnete pro naše služby, nejenže se postaráte o svůj starý automobil ekologicky, ale také podpoříte myšlenku, že Malá Losenice zůstane tím nádherným místem, jakým je dnes.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň