Likvidace vozidel Lhota-Vlasenice. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Lhota-Vlasenice. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Pelhřimov. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Lhota-Vlasenice

Lhota-Vlasenice: Srdce přírody s odpovědností k ekologii

Lhota-Vlasenice je malebná obec, nacházející se v krásné části Čech, kde historie a příroda tvoří harmonický vztah. Při procházce krajinou lze obdivovat původní architekturu, která odráží kulturní dědictví této oblasti, a zároveň si všimnout bohatství místní fauny a flóry.

Ekologie: Hlavní priorita pro Lhotu-Vlasenici

V posledních letech se Lhota-Vlasenice stává vzorem v oblasti ochrany přírody a ekologie. Lokální společenství je si vědomo důležitosti zachování přírodního prostředí pro budoucí generace a aktivně se snaží přispět k trvale udržitelnému rozvoji obce. A právě ekologie je oblastí, kde může každý občan přispět svým dílem.

Ekologická likvidace vozidel: Krok k lepší budoucnosti

Stará auta často představují riziko pro životní prostředí. Vyčerpaná vozidla mohou unikat nebezpečné chemikálie, které znečišťují půdu a vodu. Proto je důležité zajistit jejich správnou likvidaci. Naše firma nabízí ekologickou likvidaci vozidel s odtahem právě v obci Lhota-Vlasenice a okolí. Pomáháme tak chránit lokální přírodu a zajišťujeme, že vaše staré vozidlo bude recyklováno odpovědným a bezpečným způsobem.

Odtah autovraků: Rychlé a snadné řešení

Pro občany Lhoty-Vlasenice a blízkého okolí nabízíme službu odtahu autovraků. Ušetřete čas a energii a nechte nás, abychom se postarali o vaše staré vozidlo. Společně tak přispějeme k čistší a zelenější budoucnosti naší obce.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň