Likvidace vozidel Leškovice. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Leškovice. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Havlíčkův Brod. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Leškovice

Leškovice – Srdce Čech s ohledem na ekologii

Leškovice, malebná obec uprostřed Čech, je domovem pro ty, kteří si váží klidného venkovského života a bohaté historie. Toto místo, obklopeno přírodními krásami a kulturními památkami, je symbolem české tradice a pohostinnosti. Ale kromě historie a přírody si Leškovice zakládají i na ekologii.

V dnešní době, kdy je důraz na ochranu životního prostředí stále větší, hraje ekologické myšlení v Leškovicích klíčovou roli. Obec je hrdá na svůj přístup k ochraně přírody a ke zlepšování životního prostředí pro své obyvatele. A právě tady se setkáváme s tématem ekologické likvidace vozidel.

Ekologická likvidace vozidel v Leškovicích

Každý rok mnoho starých a nepotřebných vozidel končí svůj životní cyklus. V minulosti mohly tyto autovraky způsobit ekologické problémy, protože nebyly správně zlikvidovány. Avšak v dnešní době, díky moderním technologiím a zvýšenému povědomí o důležitosti recyklace, je možné vozidla likvidovat ekologicky a zároveň z nich získat cenné suroviny pro další využití.

Naše firma je hrdá na to, že může nabídnout obyvatelům Leškovic a okolních obcí službu ekologické likvidace vozidel s odtahem. Spolupracujeme s místními institucemi a dbáme na to, aby každý autovrak byl zpracován s nejvyšším ohledem na životní prostředí. Nabízíme rychlý, bezproblémový a především ekologický způsob, jak se zbavit starého vozidla, a zároveň přispět k ochraně naší krásné přírody.

V Leškovicích se tedy spojuje tradice s moderním přístupem k ekologii, a naše firma je hrdá na to, že může být součástí této harmonie.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň