Likvidace vozidel Křídla. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Křídla. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Žďár nad Sázavou. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Křídla

Křídla – malebná obec s důrazem na ekologii

Křídla je malebná obec ležící v srdci okresu Žďár nad Sázavou, obklopená čistou přírodou a bohatou historií. Je to místo, kde se místní obyvatelé s hrdostí starají o své životní prostředí a dbají na to, aby bylo zachováno pro budoucí generace.

V posledních letech se významně zvyšuje povědomí o důležitosti ochrany životního prostředí a snaze minimalizovat dopady lidské činnosti. Jedním z největších environmentálních problémů, kterým mnohé obce čelí, je správná likvidace vozidel, která dosloužila svému účelu.

Ekologická likvidace vozidel – správná volba pro Křídla

Autovraky mohou mít devastující dopad na životní prostředí. Úniky nebezpečných chemikálií, olejů a těžkých kovů mohou kontaminovat půdu a vodní zdroje. Naštěstí pro obyvatele Křídla a okolí je zde řešení.

Naše firma nabízí služby ekologické likvidace vozidel s odtahem po celých Čechách, včetně obce Křídla. Náš proces likvidace je navržen tak, aby minimalizoval dopad na životní prostředí, zajišťoval bezpečné odstranění všech škodlivých materiálů a recykloval vše, co je možné znovu použít.

Když přijde čas se loučit s vaším starým vozem, můžete se na nás spolehnout. Odtáhneme vaše vozidlo z jakéhokoli místa v obci Křídla nebo okolí a postaráme se o to, aby bylo správně a ekologicky likvidováno. Díky našim službám můžete být jisti, že přispíváte k ochraně přírody, která tuto oblast činí tak výjimečnou.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň