Likvidace vozidel Kožichovice. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Kožichovice. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Třebíč. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Kožichovice

Kožichovice – Malebná obec s ohledem na ekologii

Kožichovice, malebná obec s bohatou historií a krásnou přírodou, je místem, kde se spojuje tradice s moderními ekologickými trendy. Příroda kolem Kožichovic je ukázkou harmonie a klidu, což obyvatelé této obce dokonale rozumí. Ekologie zde není jen módním slovem, ale životním stylem.

Ekologická likvidace vozidel – Krok k lepší budoucnosti

Automobilový průmysl, ač je neodmyslitelnou součástí našeho moderního života, má své stinné stránky. Stará vozidla, která přestávají sloužit svému účelu, se často stávají ekologickým břemenem. Vědomi si tohoto problému a odpovědnosti k našemu prostředí, jsme přišli s řešením – ekologickou likvidací vozidel.

Odtah autovraků v Kožichovicích

Naše firma nabízí obyvatelům Kožichovic a okolí kompletní služby spojené s odtahem a likvidací vozidel. Díky našemu profesionálnímu přístupu a vysokým ekologickým standardům zajistíme, že vaše staré auto nebude zatěžovat okolní přírodu. Místo toho bude ekologicky zpracováno, a jeho součásti budou buď recyklovány nebo bezpečně zlikvidovány. Tak můžete být jisti, že se postaráte o své auto způsobem, který je v souladu s hodnotami, které Kožichovice vysoce cení.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň