Likvidace vozidel Kejžlice. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Kejžlice. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Pelhřimov. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Kejžlice

Kejžlice: Srdce Čech s hlubokým citem pro ekologii

Uprostřed malebných krajin Čech leží Kejžlice, obec, která si zachovává svůj jedinečný charakter a tradice. Zdejší krajina vypráví příběhy mnoha generací, které zde žily v souladu s přírodou. Kejžlice, s jejími zelenými loukami a zvlněnými poli, je skvostem, který nás všechny inspiruje k větší péči o životní prostředí.

V dnešní době je ekologie na prvním místě, a obyvatelé Kejžlic to velmi dobře vědí. Svým způsobem života a postojem k okolnímu světu nám ukazují, jak je důležité chránit a udržovat naši planetu čistou a zdravou.

Ekologická likvidace vozidel: Krok směrem k čistší budoucnosti

Stále více vozidel na našich silnicích znamená větší odpovědnost za jejich ekologickou likvidaci. Autovraky mohou být nejen vizuálním znečištěním, ale také zdrojem potenciálních environmentálních problémů. Právě zde vstupuje do hry naše firma.

Nabízíme profesionální ekologickou likvidaci vozidel s odtahem přímo z Kejžlic a okolních oblastí. Naším cílem je zajistit, aby stará vozidla byla zpracována ekologicky, bezpečně a efektivně. Pomáháme tak chránit nádhernou krajinu Kejžlic a zároveň dbáme na to, aby nebylo narušeno její přirozené kouzlo.

Když přijde čas se svým vozidlem rozloučit, vězte, že díky našim službám bude jeho likvidace provedena s ohledem na přírodu a budoucnost naší krásné obce.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň