Likvidace vozidel Jakubov u Moravských Budějovic. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Jakubov u Moravských Budějovic. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Třebíč. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Jakubov u Moravských Budějovic

Jakubov u Moravských Budějovic – Přírodní krása Jižní Moravy

Jakubov u Moravských Budějovic je malebná obec, nacházející se v srdci Jižní Moravy. Tato oblast je proslulá svými zelenými krajinami, tradicemi a historickými památkami. Občané Jakubova si velmi váží přírodního bohatství svého domova a aktivně se podílejí na ochraně a zachování lokálního ekosystému.

Ekologie v centru pozornosti

V dnešní době, kdy ekologie zaujímá stále důležitější roli v našich životech, je zapotřebí dbát na to, aby naše aktivity minimalizovaly dopad na životní prostředí. Ochrana přírody a země je nezbytná pro zachování biodiverzity a zdraví naší planety.

Ekologická likvidace vozidel – krok k lepší budoucnosti

Vozidla, která dosloužila svému účelu, mohou být potenciálním zdrojem environmentálního znečištění. Proto je důležité postarat se o jejich ekologickou likvidaci. Naše firma nabízí služby v oblasti ekologické likvidace vozidel s odtahem, a to i přímo v obci Jakubov u Moravských Budějovic. Díky našemu profesionálnímu přístupu a dodržování nejpřísnějších ekologických standardů můžete být jisti, že vaše vozidlo bude zlikvidováno bezpečně a v souladu s předpisy, přičemž z něj bude získáno co nejvíce recyklovatelných materiálů.
Nabídněte svému starému vozidlu důstojný závěr a přispějte k zachování nádherné přírody obce Jakubov u Moravských Budějovic. Naše firma je zde pro vás, abyste mohli jednat ekologicky odpovědně.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň