Likvidace vozidel Dukovany. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Dukovany. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Třebíč. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Dukovany

O obci Dukovany

Dukovany je malebná obec v jižních Čechách, známá svým bohatým historickým dědictvím a půvabnou krajinou. Její obyvatelé jsou hrdí na své místní tradice a úctu k přírodě, což je patrné z péče o místní zeleň a udržované veřejné prostory.

Ekologická zodpovědnost v Dukovanech

Ekologie je v dnešní době klíčovým tématem, a obyvatelé Dukovany nejsou výjimkou. Uvědomují si význam zachování čistého životního prostředí a podpory udržitelných praxí.
Zvyšující se počet ekologických iniciativ
Podpora místních projektů na ochranu přírody
Zlepšení recyklačních programů a snížení produkce odpadu

Ekologická likvidace vozidel v Dukovanech

Je nezbytné se vypořádat s vozidly, která dosáhla konce své životnosti, způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí. Naše firma nabízí ekologickou likvidaci vozidel s odtahem právě v Dukovanech a okolních oblastech.
Profesionální a certifikovaný přístup k likvidaci
Bezpečné a ekologicky odpovědné zpracování materiálů
Snadný a rychlý odtah autovraků z vašeho domova nebo místa podnikání
Připojte se k obyvatelům Dukovany, kteří se rozhodli pro ekologickou likvidaci vozidel a přispějte tak k lepší budoucnosti našeho životního prostředí!

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň