Likvidace vozidel Dolní Vilémovice. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z města Dolní Vilémovice. Zajištění odtahu a likvidace vozidla platí pro celý okres Třebíč. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Termín likvidace si vybíráte Vy – ráno, večer, o víkendu… Stačí pouze zavolat na telefonní čísla:

„Jsme tu pro Vás už 20 let.“

likvidace vozidel - Dolní Vilémovice

Dolní Vilémovice: Oáza v srdci Čech s ohledem na ekologii

Dolní Vilémovice je malebná obec situovaná v Čechách, kde si místní obyvatelé váží své přírodního dědictví a tradičních hodnot. Tato oblast, bohatá na krasnou krajinu a kulturní památky, je často spojována s klidem a zachováním přírodního prostředí pro budoucí generace.

Ekologický přístup v Dolních Vilémovicích

• Společenství zde klade důraz na udržitelný rozvoj a péči o své okolí.
• Lokální aktivity často zahrnují výsadbu stromů, sběr odpadků a podporu ekologických iniciativ.

Ekologická likvidace vozidel: Krok směrem k čistšímu prostředí

S rostoucím počtem starých a nefunkčních automobilů je nezbytné se vypořádat s nimi způsobem, který minimalizuje dopad na životní prostředí. Ekologická likvidace vozidel je řešením, které:

• Zajistí, že škodlivé látky z aut neuniknou do přírody.
• Recykluje části vozidel pro další využití, čímž se snižuje potřeba těžby nových surovin.

Odtah autovraků v Dolních Vilémovicích

Naše firma je na čele v poskytování služeb v oblasti ekologické likvidace vozidel v Dolních Vilémovicích. Nabízíme:

• Rychlý a efektivní odtah autovraků z vašeho domova nebo pracoviště.
• Kompletní řešení od odtahu po ekologickou likvidaci.

Díky našim službám můžete být součástí ekologického hnutí v Dolních Vilémovicích a přispívat k zachování této krásné obce pro budoucí generace.

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

  1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
  2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
  3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

_________________________________________________________________________________

Ověření provozovny ekologické likvidace vozidel

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla.  Na speciálním serveru Ministerstva životního prostředí si můžete ověřit oprávnění naší firmy:  MAISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství). Naše IČO je 45004871.

Poznámka:

Platba ekodaně se vztahuje jen na prodej vozidla.

Co je to autovrak podle zákona o odpadech.

Odkazy k ekologické likvidaci:

Dále provozujeme autovrakoviště a ekologickou likvidaci vozidel v Praze. Zde také naleznete přesný postup, co vše je potřeba a průběh likvidace vozidel. Firma působí v oblasti zpracování autovraků už samého začátku tohoto procesu.

 

Ekologická likvidace autovraků

Výkup bouraček

Likvidace vozidel Brno

Likvidace vozidel Olomouc

Likvidace vozidel Plzeň